Moderator worden

;
Deelnemen

Voorwaarden voor gedeelte.nl beheerder

1. Informatie en voorwaarden voor het beheren van een dochtergedeelte
Om moderator te worden van een dochtergedeelte heb je geen uitgebreide HTML kennis of andere knowhow nodig.
Gedeelte.nl/be biedt je een gemakkelijke moderatorinterface om je pagina te maken en te beheren.
Er wordt wel verwacht dat je je serieus bezighoudt met je dochtergedeelte en dat je inzet toont.

De moderator mag geen deel uitmaken van een bestuur van een soortgelijk initiatief.
De inloggegevens voor een dochtergedeelte zijn persoonlijk en mogen in geen enkel geval aan derde worden doorgegeven.

2. Dochtergedeeltes worden beheerd voor zowel Nederland als België
Het is dus de bedoeling om op je dochtergedeelte zoveel mogelijk categorieën en linken te plaatsen die met deze landen te maken hebben.

Het is natuurlijk ook toegestaan om enkele linken te plaatsen van andere landen indien deze met het thema van het gedeelte te maken hebben en algemene informatie bevatten.

Ook kun je een categorie aanmaken van een bepaald land met daarin de gerelateerde linken.

3. Je mag zelf suggesties doen voor een dochtergedeelte
Dit kan gaan over:
Algemene informatie bijv. : (uitgaan, verkeer,...)
Beroepen bijv. : (bloemenwinkels, restaurants,...)
Regio bijv. : (postcode, plaats,...)
Onderwerpen over je eigen passie bijv : (dieren, fotografie, postzegels,...).
De aanvrager moet eerst nagaan of er al een soortgelijk gedeelte bestaat. Als het onderwerp teveel overeenkomt met een al bestaand gedeelte zal de aanvraag afgewezen worden.

4. Het heeft geen zin om seks gerelateerde gedeelte-aanvragen te doen
Deze worden door de organisatie van gedeelte.nl/be zelf beheerd.
Alle gerelateerde seks gedeeltes die gedeelte.nl/be zelf beheerd zijn beveiligd met een kinderslot, deze hebben dus ook een andere linkcode dan de algemene dochtergedeeltes. Het is dus verboden om seks linken te plaatsen op jouw dochtergedeelte, indien dit wel zou gebeuren zullen wij uw moderatorschap onmiddellijk beëindigen.

5. Kwaliteit
Een dochtergedeelte is een link gedeelte. Dus een gedeelte vol links die objectief uitgezocht zijn.

Het is niet de bedoeling om een dochtergedeelte te beheren met als doelstelling je eigen mening naar voren te brengen of je eigen sites te promoten.

Wel is het verboden om door te linken naar andere linksites (startpagina's) met een gelijkaardig initiatief.
Het is wel toegestaan om te linken naar thema gidsen die onder een andere vorm verdere informatie kunnen aanbieden.

Om je pagina kwalitatief en kwantitatief op een hoog niveau te houden moet je pagina voldoen aan minimaal 80 links.
Het is dan ook slimmer om die links alvast te verzamelen voordat je bij ons je aanvraag doet.

Het systeem biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van afbeeldingen (maximaal 150x300 pixels), het maximum aantal afbeeldingen welke op een gedeelte gebruikt mogen worden is 5 (vijf) stuks.

Het systeem biedt ook de mogelijkheid voor het gebruiken van verschillende achtergrondkleuren van de rubriekskoppen, om je gedeelte niet al te druk te maken adviseren we om niet teveel kleuren door elkaar te gebruiken.

6. Het moderatorschap is onbezoldigd
Een Dochtergedeelte beginnen met een commerciële inslag is niet de bedoeling. Het moderatorschap is onbezoldigd. Je mag echter wel 1 banner (120x60), rechtsboven, zelf exploiteren voor eigen gebruik.
Het is de moderator niet toegelaten enige vergoeding te vragen voor het al dan niet vermelden van bepaalde sites of informatie op de pagina('s) in zijn beheer.
Het is eveneens niet toegelaten dat de moderator zich voordoet als deelnemer aan het dagelijkse bestuur van Gedeelte.nl/be.
De moderator kan geen geldende beslissingen nemen uit naam van gedeelte.nl/be.

7. Ontbindende voorwaarden
Gedeelte.nl/be beheerders zijn gebonden zich aan bovenstaande voorwaarden te houden.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door gedeelte.nl/be worden aangepast.
Het moderatorschap kan te allen tijde en zonder opgave van reden aan een gedeelte.nl/be beheerder worden ontzegd.


De medewerkers zijn gebonden zich aan bovenstaande voorwaarden te houden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Gedeelte.nl worden aangepast.
Het moderatorschap kan te allen tijde en zonder opgave van reden aan een medewerker worden ontzegd.

Aanmelden als moderator
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Land:
Telefoon / GSM:
E-mail:
Pagina die u wil modereren: .gedeelte.nl (vb. auto)
Uw motivatie:
Omschrijving dochterpagina:
Ik heb kennis genomen van de bovenstaande voorwaarden en ga akkoord